Orodje za dostopnost

 • Informacije za zaposlene v VIZ (2021, posodobljeno 2023)

  Ob 25. obletnici delovanja smo v Društvu za nenasilno komunikacijo izdelale_i elektronsko zloženko za zaposlene v VIZ z naslovom "OPAZIM IN UKREPAM". Pri razkrivanju nasilja v družini in preprečevanju posledic nasilja imajo pomembno vlogo tudi vzgojitelji_ce, učitelji_ce in drugi zaposleni v VIZ. V zloženki so predstavljeni odgovori na vprašanja in dileme, s katerimi se soočajo zaposleni in zaposlene v VIZ, kadar sumijo, da otrok doživlja nasilje v družini.

   

  Prenesi publikacijo 

   
 • Nasilne zveze so brez veze (2017-2023)

  V okviru sodelovanja z regijsko koordinatorico za preprečevanje nasilja Damjano Jurman, CSD Južna Primorska, Enota Koper, Kriznim centrom za otroke in mladostnike Marelična hiša (CSD Južna Primorska, Enota Koper), Regijsko Varno hišo Kras (CSD Južna Primorska, Enota Sežana) in Kriznim centrom za žrtve Južna Primorska smo pripravili zloženko z informacijami o nasilju, ki je namenjena mladim.

  Prva izdaja je izšla v letu 2017, druga, ki vključuje spremembe kontaktov, v letu 2019, tretja, s posodobljenimi kontakti ter na novo pridobljenim ISBN –jem, pa v letu 2023.

   

  Prenesi zložensko (PDF;  676 kb)

   
 • Spolno nasilje

  Protokol za ravnanje ob zaznavi in obravnavi spolnega nasilja in spolnega nadlegovanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

   

  Prenesi publikacijo.

   
 • Anejeva zgodba o neprimernih dotikih (2021)

  Knjiga govori o pogovoru z otroki o neprimernem dotikanju drugih otrok. Tema je občutljiva, zato je knjiga napisana na način, ki je primeren za otroke, čeprav odprto in neposredno naslovi neprimerno spolno vedenje otrok. Pri prevodu in priredni knjige je sodelovalo tudi naše društvo.

   

  Prenesi publikacijo.

   
 • Srečevanja (2021)

  Knjiga Srečevanja je plod dolgoletnega sodelovanja med supervizorjem in mentorjem Bojanom Pucljem ter Društvom za nenasilno komunikacijo. Četrtkove supervizije, izobraževanja, Bojanova predavanja, burne debate med njimi in po njih, nestrinjanja in strinjanja, nenehna iskanja odgovorov in vedno nova vprašanja – vsega tega se je nabralo za celo knjigo.

   

  Več.

   

   
 • »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok« (2018)

  Praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih je pravni priročnik, ki bo ciljno populacijo – žrtve nasilja v družini – seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo razpadu odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. V priročniku so predstavljeni tako upravni kot sodni postopki, znotraj slednjih tako kazenski kot tudi civilni in nepravdni postopki. Priročnik v razumljivem jeziku predstavi vsebino in potek postopkov, vsebuje pa tudi praktične napotke in informacije, ki ženskam z izkušnjo nasilja olajšajo pot skozi zapleteni labirint številnih postopkov. Gre za drugo posodobljeno izdajo priročnika.

  Prenesi publikacijo (PDF; 780 kb)

   
 • Informacije za obiskovalke_ce in uporabnice_ke (2018)

  V knjižici boste našle_i osnovne informacije o naših programih, prostorih, zaposlenih in o našem delovanju na splošno, da se boste lažje odločile_i, če smo prava izbira za vaše težave. Vabljene_i k branju!

  Prenesi publikacijo (PDF; 2,3 Mb)

   
 • Moč za spremembo. Priročnik za samopomoč po preživetem nasilju (2017)

  Moč za spremembo je priročnik za samopomoč po preživetem nasilju. Namenjen je ženskam, ki so doživljale nasilje s strani partnerja. Upamo, da bo marsikaj v pomoč tudi tistim, ki so doživele druge vrste zlorab in nasilja. K branju in reševanju nalog so vabljeni tudi moški z izkušnjo nasilja.
  Prenesi publikacijo (PDF; 6,10 Mb)
   
 • Besede o nasilju, pogumu in vztrajnosti (2017)

  Besede o nasilju, pogumu in vztrajnosti je knjiga dopisovanj in svetovanj med žensko, ki je doživela nasilje in svetovalko. Pred nami se izrisuje pot iz nasilja, ki se začne z odhodom od partnerja in preko raznih ovir vodi do zadovoljivega in varnega življenja.
  Prenesi publikacijo (PDF;  4,38 Mb)

   
 • Nasilje nad otroki. Strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje. (2017)

  Priročnik Nasilje nad otroki, s podnaslovom Strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje, prinaša podrobno predstavitev problematike nasilja nad otroki ter smernice za strokovno pomoč otrokom, ki so žrtve nasilja. Priročnik je namenjen predvsem vsem tistim, ki se pri svojem delu (ali sicer) srečujejo z otroki. Prva izdaja je izšla leta 2015, druga, ki vključuje spremembe zakonodaje, pa leta 2017.
  Prenesi priročnik (PDF; 2,29 Mb)

   
 • Osnove sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju in evalvacija projekta NasVIZ: priročnik št. 1. (2016)

  V priročniku je predstavljen konceptualni okvir sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v VIZ, teoretična in praktična izhodišča ter raziskovalni rezultati projektnega preizkušanja vzorčnega modela na osnovni šoli.
  Prenesi priročnik (PDF;  1,92 Mb)

   
 • Preventivne dejavnosti sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v VIZ: priročnik št. 2. (2016)

  V priročniku ponujamo nabor uporabnih preprečevalnih dejavnosti na ravni šole, razreda in skupin posameznikov, s poudarkom na razvijanju šolske kulture nenasilja ter spodbudnega učnega, delovnega in socialno-emocionalnega vzdušja.
  Prenesi priročnik (PDF;  2,38 Mb)

   
 • Obravnavanje medvrstniškega nasilja v VIZ: priročnik št. 3. (2016)

  Priročnik uporabno zajema področje obravnavanja medvrstniškega nasilja, v navezavi na obravnavno shemo iz aktualnih strokovnih navodil postopanja.
  Prenesi priročnik (PDF;  1,43 Mb)

   
 • Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok. Najpogostejša vprašanja in odgovori nanje. (2016)

  Publikacija prinaša odgovore na mnoga vprašanja, povezana s spolnimi zlorabami otrok, in je lahko v pomoč pri preprečevanju, prepoznavanju ter ustavljanju spolnih zlorab kot tudi pri okrevanju po lastni izkušnji zlorabe.

  Prenesi priročnik (PDF;  1,25 Mb)

   
 • Zmorem drugače, priročnik za osebe, ki želijo prenehati s povzročanjem nasilja. (2016)

  Priročnik je namenjen vsem moškim, ki povzročajo nasilje nad partnerko ali/in otroki in bi se radi naučili nenasilnih vedenj in ustvarili varne in zdrave odnose s svojimi bližnimi.

   
 • Delo s povzročitelji nasilja. Strokovne smernice in predstavitev dela. (2015)

  Leta 1996 smo kot prva organizacija v Sloveniji začeli izvajati programe za delo s povzročitelji nasilja. V priročniku Delo s povzročitelji nasilja, s podnaslovom Strokovne smernice in predstavitev dela, smo povzeli svoje 20-letne izkušnje in znanje. Priročnik je namenjen predvsem tistim, ki se pri svojem delu (ali sicer) srečujejo s povzročitelji nasilja.
  Prenesi priročnik (PDF; 2,01 Mb)

   
 • »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok« (2014)

  Praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih je pravni priročnik, ki bo ciljno populacijo – žrtve nasilja v družini – seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo razpadu odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. V priročniku so predstavljeni tako upravni kot sodni postopki, znotraj slednjih tako kazenski kot tudi civilni in nepravdni postopki. Priročnik v razumljivem jeziku predstavi vsebino in potek postopkov, vsebuje pa tudi praktične napotke in informacije, ki ženskam z izkušnjo nasilja olajšajo pot skozi zapleteni labirint številnih postopkov.

  Prenesi priročnik (PDF; 3,29 MB)

   
 • Informativna brošura o nasilju nad ženskami, izdana v okviru mednarodnih dni akcij proti nasilju nad ženskami – Slišite? (2009)

  V okviru akcij proti nasilju nad ženskami je izšla krajša informativna brošura, v kateri odgovarjamo na najpogosteje postavljena vprašanja o nasilju nad ženskami.
  Brošura Slišite? (PDF, 291 kb)

   
 • Priloga One: Nasilje! - Kaj lahko storim? (2007)

  20.11.2007 je bila v reviji Ona priloga z naslovom "Nasilje! - Kaj lahko storim?". Prilogo je pripravilo več nevladnih organizacij, ki delujejo na področju preprečevanja nasilja nad ženskami. Prilogo smo izdali kot obeležitev Dnevov akcij proti nasilju nad ženskami.
  Priloga One: Nasilje! - Kaj lahko storim? (PDF, 401 kb)

   
 • DELAVNICE OB BLIZU - priročnik za izvajanje preventivnih delavnic (2005)

  V decembru 2005 je izšla posodobljena verzija priročnika za izvajanje preventivnih delavnic, ki smo mu dali naslov Delavnice od blizu. Priročnik je namenjen vsem, ki delajo in prihajajo v stik z otroki, mladostnicami in mladostniki in ki v svoje delo vključujejo vsebine s področja nasilja, nenasilne komunikacije, diskriminacije, reševanja konfliktov ipd. Priročnik je razdeljen na dva dela, in sicer na teoretični del, v katerem bralke in bralce seznanimo z dinamiko preventivne delavnice od načrtovanja vsebine do končne evalvacije in pa praktični del, v katerem so delavnice na posamezno temo vsebinsko razčlenjene. Priročnik s svojo vsebino služi kot pomoč pri načrtovanju, oblikovanju, izvajanju in evalviranju preventivnih delavnic.

   
 • Nasilje-nenasilje (2002)

  Tak naslov ima priročnik, namenjen učiteljem, učiteljicam, šolskim svetovalnim službam in vodstvu šol, o tem, kako se uspešno soočati z nasiljem v šoli ter kako pomagati otrokom, ki doživljajo nasilje doma. Tri članice Društva za nenasilno komunikacijo, Katja Zabukovec Kerin, Klavdija Aničić in Špela Veselič so poleg drugih strokovnjakinj, soavtorice tega priročnika. Priročnik je leta 2002 izdala založba I2, uredila pa ga je Doroteja Lešnik Mugnaioni. Publikacijo lahko najdete na spletni strani založbe i2.

   
 • Priročnik za izvajanje preventivnih delavnic (2001)

  Priročnik je izdalo Društvo za nenasilno komunikacijo leta 2001, uredila pa ga je Mirela Landeker. Namenjen je prostovoljcem in prostovoljkam Društva za nenasilno komunikacijo in vsem, ki se ukvarjajo z mladimi. Prvi del priročnika zajema opis in strukturo vodenja delavnic, v drugem delu pa so delavnice na posamezno temo vsebinsko razčlenjene. V kratkem bo priročnik posodobljen.

   
 • INFONAS - Informirajmo se o nasilju (2000)

  Publikacija Infonas - informirajmo se o nasilju je delo Marjana Manoilova, prostovoljca na Društvu za nenasilno komunikacijo. V publikaciji so zbrane ugotovitve raziskav na področju nasilja, ki so bile izvedene v Sloveniji. Statistični in empirični podatki, ki so zbrani v Infonasu so bili objavljeni v diplomskih nalogah, doktorskih disertacijah, raziskavah inštitutov, društev in nekaterih drugih ustanov v Sloveniji, ki so na kakršenkoli način zbrali podatke o nasilju. S publikacijo smo želeli opozoriti na razširjenost pojava nasilja in pomanjkljivost statističnih podatkov o nasilju v Sloveniji.

   
 • O nasilju - Priročnik za usposabljanje (1999)

  Priročnik O nasilju smo natisnil z namenom, da bi prostovoljkam, prostovoljcem, članom in članicam Društva za nenasilno komunikacijo ter ljudem, s katerimi pri svojem delu stopamo v stik, posredovali zbirko osnovnih znanj, informacij o problemih nasilja. Bralcem in bralkam naj bi ponudila osnovne okvire teorije in prakse dela na področju nasilja. Motivirala naj bi jih k razmišljanju, osebni angažiranosti in prostovoljnemu delu.

   
 • Dosje: Nasilje nad ženskami (1999)

  Publikacija Dosje je nastala leta 1999 kot del projekta Kaj ti je deklica. Pri izdaji so sodelovale štiri organizacije: Urad Vlade Republike Slovenije za žensko politiko, Društvo SOS telefon za ženske in otroke, Feministično in informacijsko kulturno središče in Društvo za nenasilno komunikacijo. V Dosjeju so zbrani prispevki  strokovnjakinj in strokovnjakov, ki delujejo na področju nasilja nad ženskami.

  Publikacijo lahko dobite tukaj (PDF, 881 kb). 

  Sodelavki društva sta napisali dva prispevka:

  1. Klavdija Aničić: Razvoj in dejavnost telefonskega in individualnega svetovanja, skupin za samopomoč, zatočišč, zagovorništva in izobraževanja za delo z žrtvami nasilja.
  2. Katja Zabukovec Kerin: Roka, ki včasih udari in včasih boža
   
 • Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji (1999)

  Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je leta 1999 zbralo prispevke avtoric in avtorjev,  ki so se udeležili/e strokovnega srečanja z naslovom Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih medicinskih sester v Sloveniji. Katja Zabukovec z Društva za nenasilno komunikacijo je v zbornik prispevala članek z naslovom "Nasilje je naš skupen problem, ustavljanje nasilja je skupna odgovornost".

   
 • Pravljica v besedi in sliki (1999)

  Za potrebe delavnice na OŠ Prežihov Voranc v 1. razredu je Katja Zabukovec napisala pravljico o Kaji in Mateju, ki se srečata z nasiljem. Alen Bauer je pravljici dodal barvne risbice.
  PRAVLJICA (preberi)

   

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.