Orodje za dostopnost

Program je namenjen osebam, ki ugotavljajo, da s svojim nasilnim vedenjem prizadenejo druge ljudi, zato ga želijo spremeniti. Želijo si spremeniti načine soočanja s konflikti in lastnimi čustvi. Z vključitvijo v program naredijo pomemben korak k preprečevanju nasilja v partnerskih in starševskih odnosih. Svetovalni proces je namenjen prepoznavanja prepričanj, namenov in potreb, s katerimi oseba opravičuje svoje vedenje ter iskanju nenasilnih oblik vedenja. Prav tako je namenjen soočanju z nujnostjo enakomerne delitve moči v medosebnih odnosih.

 

Uporabniki, ki se vključijo v individualno svetovanje, so praviloma bolj notranje motivirani za spremembo lastnega vedenja. Program je primeren tudi za tiste uporabnike, ki so zaključili program TSV in so pripravljeni poglobljeno delati na spremembah nasilnega vedenja ter za uporabnice, ki povzročajo nasilje, najpogosteje do svojih otrok. Pogosto se v program vključujejo tudi starši, ki ugotavljajo, da s svojimi nasilnimi načini vzgoje ne dosegajo želenega namena, temveč pri otroku povečujejo stisko in spodbujajo neželeno vedenje. Največkrat gre za tradicionalne načine vzgoje, ki temeljijo na žaljivem kritiziranju otrokove osebnosti in fizičnem kaznovanju.

 

Naše delo je osredotočeno na povečevanje varnosti žensk in otrok, ki so najpogostejše žrtve nasilja v družinskih odnosih. Za nasilno vedenje je vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča zato je namen programa tudi prevzemanje odgovornosti za nasilne vedenje. Najpogosteje se v svetovalnih pogovorih odpirajo teme kot so prepoznavanje nasilja, čustva, obvladovanje jeze, odgovornost za čustva in vedenje, ljubosumje in posesivnost, prepričanja, odnos med otrokom in očetom, razumevanje in reševanje konfliktov, veščine poslušanja in pogovarjanja.

 

Osebe, ki prepoznajo, da uporabljajo nasilne pristope in jih želijo spremeniti, obenem pa iščejo nove načine soočanja s konflikti in lastnimi čustvi, s tem naredijo velik korak k preprečevanju nasilja v odnosih in družbi. O tem se na svetovanjih pogovarjajo s svetovalko_cem, ki je usposobljen_a za delo na področju nasilja. Proces svetovanja poteka v smeri razpoznavanja prepričanj, ki osebi dovoljujejo uporabo nasilja, namenov, s katerimi uporablja nasilje, analize potreb, ki jih zadovoljuje z nasiljem, iskanja nenasilnih alternativ, s katerimi jih je možno zadovoljiti in učenja enakomerne delitve moči v odnosu.

 

Uporabnice in uporabniki se v projekt vključijo prostovoljno, vse pogosteje pa jih k nam napotijo centri za socialno delo in druge organizacije, ki se srečujejo z osebami, ki povzročajo nasilje.

 

Društvo za nenasilno komunikacijo v skladu s svojimi temeljnimi načeli deluje v smeri povečevanja varnosti osebe, ki je s strani uporabnika ali uporabnice ogrožena. Kadar ugotovimo, da je oseba, do katere je uporabnica ali uporabnik uporabil_a nasilje, huje ogrožena, o tem obvestimo pristojne službe. Od uporabnic in uporabnikov pričakujemo, da sprejmejo odgovornost za svoja nasilna vedenja in posledice, ki iz tega izhajajo. Uporabnica ali uporabnik ob vključitvi v program podpiše, da je seznanjen_a s pravili o vključitvi v program svetovalne pomoči za osebe, ki so povzročile nasilje. Program je namenjen uporabnikom in uporabnicam od 15. leta naprej.

 

Svetovanja potekajo enkrat tedensko oziroma po dogovoru in trajajo uro ali uro in pol. O obsegu svetovalnega procesa se uporabnik dogovori s svetovalcem_ko, po navadi pa proces obsega 24 srečanj, ki potekajo v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo. Svetovanje je brezplačno.

 

Za več informacij nas lahko pokličete v času uradnih ur na telefonske številke v Ljubljani in enoti Koper, ki jih najdete TUKAJ.

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.