Accessibility Tools

   

   

   

 

Trajnimi i aftësive sociale për njerëzit që shkaktojnë dhunë është një program i mësimit të aftësive komunikuese jo të dhunshme dhe zgjidhjes së konflikteve në marrëdhëniet ndërpersonale.

1. Një grup për burrat që kryejnë dhunë ndaj grave
Grupi synon të gjithë njerëzit që kryejnë dhunë. Në program, ata kanë mundësinë të mësojnë se si të marrin përgjegjësi për sjelljen e tyre të dhunshme dhe të punojnë intensivisht në ndryshimin e bindjeve dhe sjelljeve të papërshtatshme dhe për të zhvilluar aftësitë e komunikimit jo të dhunshëm. Programi përfshin 24 mbledhje në grup dhe disa seanca këshilluese individuale.

Burrat mund të përfshihen në program me kërkesën e tyre ose me propozimin e një qendre për punë sociale, Zyrës së Prokurorisë Publike, Gjykatave, Zyrave të Provës apo institucioneve të tjera.

Programi mbahet në nëntë qytete sllovene: Celje, Koper, Lubljanë, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Radovljica dhe Slovenj Gradec.

2.Këshillim individual për burrat dhe adoleshentët që kryejnë dhunë
Për ata burra për të cilët puna në grup nuk është e përshtatshme, ekziston mundësia e sesioneve individuale me të njëjtat tema siç diskutohen në grup.

Programi i këshillimit individual synon gjithashtu djemtë dhe adoleshentët e moshave 14 deri 21 vjeç që kryejnë dhunë. Ata mund të fillojnë programin me propozim të qendrës së punës sociale, shkollës, konviktit apo institucionit tjetër. Disa mund të kenë një vendim gjykate dhe disa vendosin vetë ose ngaqë prindërit i sugjerojnë.

Programi mbahet në nëntë qytete sllovene: Celje, Koper, Lubljanë, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Nova Gorica, Radovljica dhe Slovenj Gradec.

3. Grupi i prindërve - Trajnimi i aftësive prindëror
Trajnimi i aftësive prindërore ka për qëllim burrat dhe gratë që kryejnë dhunë ndaj fëmijëve, i neglizhojnë ata në mënyra të ndryshme ose u mungojnë aftësitë prindërore dhe kanë nevojë për njohuri shtesë mbi prindërimin. Në program, prindërit kanë mundësinë të njohin modelet e tyre të papërshtatshme dhe të kenë një shans për të mësuar aftësitë e duhura prindërore dhe për të marrë përgjegjësinë për sjelljen e tyre. Stërvitja përfshin 24 takime javore prej 90 minutash. Aktualisht programi është në dispozicion vetëm në Ljubljanë.

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.