Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja
Program Svetovalnica za žrtve spolnega nasilja nudi celostno pomoč osebi z izkušnjo spolnega nasilja. S svetovalnim delom nudimo prostor, čas in podporo, da oseba, ki je doživela spolno nasilje, spregovori o svoji izkušnji. Na uvodnem svetovanju se svetovalka in uporabnica_ik pogovorita o načinu poteka svetovanj. Svetovalka predstavi delovanje društva, načela pri delu z zaupnimi vsebinami ter ponudi varen prostor. Svetovanja običajno potekajo enkrat na teden po eno uro.

Svetovalka pomaga pri zastavljanju ciljev ter iskanju načinov, kako si zagotoviti varnost in izboljšati kvaliteto življenja. Svetovalka usmerja pozornost uporabnice_ka na opazovanje čustev, potreb, želja in spodbuja spremembe. Uporabnice_iki imajo hkrati možnost pravnega svetovanja, socialnega zagovorništva in spremstva na institucije.


Svetovalnica je namenjena tudi osebam, ki imajo kakršnakoli vprašanja, povezana s spolnim nasilje, čeprav same nasilja niso doživele.


Program Svetovalnice za žrtve spolnega nasilja izvajamo v prostorih Društva za nenasilno komunikacijo. Možna so osebna srečanja ali svetovanje po telefonu ali pošti (elektronski in navadni). Žrtve nasilja lahko ostanejo anonimne. Vsi podatki o uporabnicah in uporabnikih so zaupni.


Svetovanja so brezplačna. Za svetovanja se lahko dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.

 

 

Spolno nasilje -> več...

 
nasiljejekrsenjeclovekovih pravic.jpg